ЦЕНИ И ОФЕРТИ

Ремонт на покриви Цени и оферти пренареждане на керемиди с двойна скара и мембрана брамак 1

с труд и материали.

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
С КЕРЕМИДИ /ВАРИАНТ 1/

1. Разкриване на покрив
2. Почистване на кал
3. Полагане на воалит
 [2мм ("Чешки"]
4. Монтаж на летви
5. Нареждане на керемиди
6. Измазване на капаци с вароцимент
7. Сваляне и транспортиране на отпадъци

Цените се определят след оглед на обекта софия.

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ 
С КЕРЕМИДИ /ВАРИАНТ 2/

1. Разкриване на покрив
2. Почистване на кал
3. Полагане на подкеремидна мушама

3мм ( "BRAMAC VELTITECH" ) 120 
4. Монтаж на летви
5. Нареждане на керемиди
6. Измазване на капаци с вароцимент
Цените се определят след оглед на обекта пловдив.

Хидроизолация цени оферти

 с труд и материали (SALAMBO 4,5кг/м2)

Хидроизолация цени оферти Salambo
ВАРИАНТ 1/

1. Почистване на покривната площ
2. Махане на съществуващото фолио
3. Грундиране на основата с битумен грунд
4. Полагане на полизол български (SALAMBO 4,5кг/м2)
5. Грундиране на бордовите ламарини

Цените се определят след оглед на обекта бургас.

Хидроизолация цени оферти (NOVAGLASS 
/ВАРИАНТ 2/

1. Почистване на покривната площ
2. Махане на съществуващото фолио
3. Грундиране на основата с битумен грунд
4.Полагане на полизол италиански (NOVAGLASS 4,5кг/м2)
5. Грундиране на бордовите ламарини

Цените се определят след оглед на обекта варна.

Ремонт на покриви Цени Подмяна улуци и водостоци

с труд и материали.

Mонтаж на улуци и водосточни тръби

1.Демонтаж и монтаж на улуци -  Американски - 

2.Демонтаж и монтаж на тръби -  Американски - 
3.Демонтаж и монтаж на улуци -  Обикновени - 
4.Демонтаж и монтаж на тръби - Обикновени -  
Скоби за улуци и тръби 
Цените се определят след оглед на обекта стара загора.

Изграждане на нова покривна 
КОНСТРУКЦИЯ

1. Демонтаж на съществуваща конструкция
2. Премахване на остатъци
3. Изграждане на нова покривна 
конструкция до дъсчена ламперия
4. Нареждане на нови керемиди - брамак и тондах
5. Монтаж на улуци и водосточни тръби

Цените се определят след оглед на обекта перник.